Remonty komór

Wstępna analiza oraz zebranie niezbędnych informacji jest niezwykle ważną, a nawet kluczową sprawą przed wykonaniem jakichkolwiek prac remontowych. Odpowiednie przygotowanie przed przystąpieniem do remontów komór grafitowych składa się z wielu podpunktów oraz powinno zawierać:

  • całkowity demontaż starej izolacji, lub częściowy w zależności od potrzeby,
  • wykonanie dokładnego piaskowania wszystkich demontowanych elementów,
  • zabezpieczenie zdemontowanych części i ich odpowiednie oznaczenie.

W momencie, w którym wszystkie przygotowania do remontów komory grafitowej zostały wykonane prawidłowo następnym krokiem jest malowanie komory przeznaczoną do takich prac specjalną farbą.

Warto pamiętać o najdrobniejszych szczegółach, dlatego tak ważnym jest sprawdzenie starej izolacji i jeżeli to konieczne zamontowanie całkiem nowej. Dzięki użyciu oryginalnej i nowej izolacji grafitowej możemy w znaczący sposób zwiększyć wydajność i ekonomiczność pracy pieca, która przyczyni się do oszczędności energii oraz czasu potrzebnego do nagrzania.

Remonty komór grafitowych są złożonym procesem, dlatego stosując się do wszystkich przedstawionych kroków procesu remontowo-naprawczego możemy w prosty sposób osiągnąć wysokie wyniki ogrzewania bez konieczności częstych kontroli jakości naszego pieca.

Przed renowacją:

Po renowacji: